2331075525 6932572360 Εδέσσης 2, Βέροια 59132 kv.aktinodiagnostiki@gmail.com